jezici

Projekti

Vizija

Izgraditi zajednicu ljudi koji u poslovnoj praksi primjenjuju kršćanska načela, svojim životom svjedoče vjeru u Krista i pokretači su pozitivnih promjena u poslovnom okruženju.

135

Projekata

12

Zemalja

75

Sudionika

Misija

Mi smo mreža kršćana koji žele napredovati u svojim profesijama, uspostaviti kvalitetne veze, služiti ljudima svojom izvrsnošću i razviti potencijal koji nam je Bog dao.

Jesmo li odlučni u našoj misiji?
100%

Vodimo se načelima:

Etičnosti
Članovi Kluba se obvezuju djelovati po načelima etičnosti i Kristovog nauka.

Dijeljenja
Članovi Kluba vjeruju u načelo dijeljenja duhovnih i materijalnih dobra, znanju, iskustvu i vještinama.

Doprinosa
Svaki član Kluba prihvaća važnost osobnog doprinosa realizaciji ciljeva Kluba.

Načelo održivosti
Klub teži organizacijskoj, programskoj i financijskoj održivosti i razvoju.

Načelo molitve
Članovi Kluba svjesni su važnosti molitve.

Načelo pozitivne komunikacije
Članovi pozitivno komuniciraju.

Načelo uljučenosti
Svaki član je uključen u aktivnosti Kluba na način koji mu najbolje odgovara, vodeći računa o harmoniji grupe.

Načelo povezanosti
Članovi se povezuju kroz sudjelovanje u projektima i radnim grupama.

Načelo prihvaćanja različitosti
Članovi prihvaćaju različitosti svakog pojedinog člana i usmjeravaju se na ono što im je zajedničko i pozitivno, što ih povezuje. Slušanje, ljubav i opraštanje glavni su alati.